หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

12 ก.พ. 2563

01 พ.ย. 2562

13 พ.ย. 2561


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

13 ก.พ. 2563

11 ก.พ. 2563

13 ม.ค. 2563

08 ม.ค. 2563

19 ธ.ค. 2562


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

09 ธ.ค. 2562

25 พ.ย. 2562

19 พ.ย. 2562

07 พ.ย. 2562

05 พ.ย. 2562


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

23 ธ.ค. 2562

18 ธ.ค. 2562

22 พ.ย. 2562

28 ต.ค. 2562

21 ต.ค. 2562   แพทย์หญิงสุวรรณา ต่อมยิ้ม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
ระบบงานสารบรรณ
รายงาน 43 แฟ้ม HDC
MIS เขตสุขภาพที่ 3
MIS สสจ.พิจิตร
GIS-MOPH
PPHO Web Conference
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
COC Pichit
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
รายงานการประชุม
ดาวน์โหลด
ทำเนียบผู้บริหาร
งานทันตกรรม
งานคุณภาพ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ข่าวประกาศ ITA_New
ระบบแจ้งเงินเดือน E-Payslip
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00699 - สสอ.โพธิ์ประทับช้าง
  07631 - รพ.สต.ไผ่ท่าโพ
  07632 - รพ.สต.วังจิก
  07633 - รพ.สต.ไผ่รอบ
  07634 - รพ.สต.ไผ่รอบ
  07635 - รพ.สต.ไผ่รอบ
  07636 - รพ.สต.ดงเสือเหลือง
  07639 - รพ.สต.ทุ่งใหญ่
  07640 - รพ.สต.ทุ่งใหญ่
  07637 - รพ.สต.เนินสว่าง
  07638 - รพ.สต.เนินสว่าง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  รพช.วังทรายพูน
  รพช.โพธิ์ประทับช้าง
  รพช.บางมูลนาก
  รพช.โพทะเล
  รพช.สามง่าม
  รพช.ทับคล้อ
  รพร.ตะพานหิน
  รพช.บึงนาราง

วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน


 


 


โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง หมู่ 2 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
E-mail : pphohospital@gmail.com โทร 056-689-018 โทรสาร 056-689-018
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : รุ่งโรจน์ ปู่สีแสงอ่อน
 HosThai.com