หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

01 พ.ย. 2562

13 พ.ย. 2561


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

12 พ.ย. 2562

29 ต.ค. 2562

22 ต.ค. 2562

17 ต.ค. 2562

17 ต.ค. 2562


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

31 ต.ค. 2562

01 ม.ย. 2562

19 มี.ค. 2562

05 ก.พ. 2562

07 ม.ค. 2562


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

28 ต.ค. 2562

21 ต.ค. 2562

07 ต.ค. 2562

10 มิ.ย. 2562

04 มิ.ย. 2562


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP    
     ไม่มีข้อมูล
   

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคุณแม่มือใหม่ และ ผู้ที่สนใจเข้าร่วม " Group Line นมแม่ทำได้ "  
ของโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร บริการปรึกษาปัญหานมแม่ หรือปัญหา แม่และเด็ก ได้ตลอดเวลา...แพทย์หญิงสุวรรณา ต่อมยิ้ม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
ระบบงานสารบรรณ
รายงาน 43 แฟ้ม HDC
MIS เขตสุขภาพที่ 3
MIS สสจ.พิจิตร
GIS-MOPH
Web Conference
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
COC Pichit
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ระบบ Intranet
รายงานการประชุม
ดาวน์โหลด
ทำเนียบผู้บริหาร
งานทันตกรรม
งานคุณภาพ
ITA 2561
ITA 2562
ITA 2563
ระบบแจ้งเงินเดือน E-Payslip
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00699 - สสอ.โพธิ์ประทับช้าง
  07631 - รพ.สต.ไผ่ท่าโพ
  07632 - รพ.สต.วังจิก
  07633 - รพ.สต.ไผ่รอบ
  07634 - รพ.สต.ไผ่รอบ
  07635 - รพ.สต.ไผ่รอบ
  07636 - รพ.สต.ดงเสือเหลือง
  07639 - รพ.สต.ทุ่งใหญ่
  07640 - รพ.สต.ทุ่งใหญ่
  07637 - รพ.สต.เนินสว่าง
  07638 - รพ.สต.เนินสว่าง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  รพช.วังทรายพูน
  รพช.โพธิ์ประทับช้าง
  รพช.บางมูลนาก
  รพช.โพทะเล
  รพช.สามง่าม
  รพช.ทับคล้อ
  รพร.ตะพานหิน
  รพช.บึงนาราง

วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน


 


 


โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง หมู่ 2 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
E-mail : pphohospital@gmail.com โทร 056-689-018 โทรสาร 056-689-018
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : รุ่งโรจน์ ปู่สีแสงอ่อน
 HosThai.com