หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

12 ก.พ. 2563


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

23 ก.ย. 2564

17 ก.ย. 2564

03 ก.ย. 2564

03 ก.ย. 2564

16 ส.ค. 2564


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

11 ต.ค. 2564

09 ส.ค. 2564

12 ก.ค 2564

12 ก.ค 2564

10 มิ.ย. 2564


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

01 ต.ค. 2564

25 ส.ค. 2564

17 ส.ค. 2564

05 ส.ค. 2564

23 ก.ค 2564


รายนามผู้ร่วมลงนามถวายพระพร คลิกที่นี่

 
 

       

แพทย์หญิงสุวรรณา ต่อมยิ้ม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
ระบบงานสารบรรณ
รายงาน 43 แฟ้ม HDC
MIS เขตสุขภาพที่ 3
MIS สสจ.พิจิตร
GIS-MOPH
MIS สสจ.พิจิตร New
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
COC Pichit
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
รายงานการประชุม
ดาวน์โหลด
ทำเนียบผู้บริหาร
งานคุณภาพ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ระบบแจ้งเงินเดือน E-Payslip
งานสารสนเทศ
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00699 - สสอ.โพธิ์ประทับช้าง
  07631 - รพ.สต.ไผ่ท่าโพ
  07632 - รพ.สต.วังจิก
  07633 - รพ.สต.ไผ่รอบ
  07634 - รพ.สต.ไผ่รอบ
  07635 - รพ.สต.ไผ่รอบ
  07636 - รพ.สต.ดงเสือเหลือง
  07639 - รพ.สต.ทุ่งใหญ่
  07640 - รพ.สต.ทุ่งใหญ่
  07637 - รพ.สต.เนินสว่าง
  07638 - รพ.สต.เนินสว่าง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  รพช.วังทรายพูน
  รพช.โพธิ์ประทับช้าง
  รพช.บางมูลนาก
  รพช.โพทะเล
  รพช.สามง่าม
  รพช.ทับคล้อ
  รพร.ตะพานหิน
  รพช.บึงนาราง

วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน


 


 


โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง หมู่ 2 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
E-mail : pphohospital@gmail.com โทร 056-689-018 โทรสาร 056-689-018
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : รุ่งโรจน์ ปู่สีแสงอ่อน