หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

12 ก.พ. 2563

01 พ.ย. 2562

13 พ.ย. 2561


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

10 ก.ค 2563

29 มิ.ย. 2563

18 มิ.ย. 2563

09 มิ.ย. 2563

05 มิ.ย. 2563


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

04 มิ.ย. 2563

12 พ.ค. 2563

13 ม.ย. 2563

03 มี.ค. 2563

10 ก.พ. 2563


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

20 ก.ค 2563

27 มี.ค. 2563

11 มี.ค. 2563

20 ก.พ. 2563

23 ธ.ค. 2562


 
 

   แพทย์หญิงสุวรรณา ต่อมยิ้ม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
ระบบงานสารบรรณ
รายงาน 43 แฟ้ม HDC
MIS เขตสุขภาพที่ 3
MIS สสจ.พิจิตร
GIS-MOPH
MIS สสจ.พิจิตร New
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
COC Pichit
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
รายงานการประชุม
ดาวน์โหลด
ทำเนียบผู้บริหาร
งานทันตกรรม
งานคุณภาพ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ข่าวประกาศ ITA_New
ระบบแจ้งเงินเดือน E-Payslip
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00699 - สสอ.โพธิ์ประทับช้าง
  07631 - รพ.สต.ไผ่ท่าโพ
  07632 - รพ.สต.วังจิก
  07633 - รพ.สต.ไผ่รอบ
  07634 - รพ.สต.ไผ่รอบ
  07635 - รพ.สต.ไผ่รอบ
  07636 - รพ.สต.ดงเสือเหลือง
  07639 - รพ.สต.ทุ่งใหญ่
  07640 - รพ.สต.ทุ่งใหญ่
  07637 - รพ.สต.เนินสว่าง
  07638 - รพ.สต.เนินสว่าง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  รพช.วังทรายพูน
  รพช.โพธิ์ประทับช้าง
  รพช.บางมูลนาก
  รพช.โพทะเล
  รพช.สามง่าม
  รพช.ทับคล้อ
  รพร.ตะพานหิน
  รพช.บึงนาราง

วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน


 


 


โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง หมู่ 2 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
E-mail : pphohospital@gmail.com โทร 056-689-018 โทรสาร 056-689-018
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : รุ่งโรจน์ ปู่สีแสงอ่อน