หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

ตาราง ให้บริการ

ตารางคลินิค
วัน
ฝ่าย-แผนก
เช้า
8.30-12.00 น.
พักเที่ยง
12.00-13.00
บ่าย
13.00-16.30 น.
 

- ตรวจโรคทั่วไป เปิดให้บริการทุกวันทำการ
- คลินิกกายภาพ เปิดให้บริการทุกวันทำการ

- บริการนวดแผนไทย นวดเฉพาะที่ (ส่วนขา) เปิดบริการตั้งแต่ 08.30 -16.00 น. จันทร์ – ศุกร์
โทรนัดล่วงหน้า เบอร์ 056-689018 ต่อ 131

จันทร์
ผู้ป่วยนอก - คลินิกความดันโลหิตสูง
- คลินิกวาร์ฟาริน
-
- คลินิกความดันโลหิตสูง
- คลินิกวาร์ฟาริน
งานเวชปฏิบัติ - คลินิกวางแผนครอบครัว
-
- คลินิกให้คำปรึกษาขณะตั้งครรภ์
- งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
งานสุขภาพจิต - คลินิกจิตเวช
- ให้คำปรึกษาทั่วไป
-
- ผู้ป่วยตรวจตามนัด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อังคาร
ผู้ป่วยนอก - คลินิกความดันโลหิตสูง
-
- คลินิกความดันโลหิตสูง
งานเวชปฏิบัติ - คลินิกเด็กดี
-
- คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ
- งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
งานสุขภาพจิต - คลินิกวัยเรียน
- ให้คำปรึกษาทั่วไป
-
- คลินิกบำบัดสารเสพติด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พุธ
ผู้ป่วยนอก - คลินิกโรคหัวใจ
- คลินิกโรคไทรอยด์
- คลินิกโรคไขมันในเลือดสูง
- คลินิกโรคหอบหืด
- คลินิกโรคถุงลมโป่งพอง
-
- คลินิกโรคหัวใจ
- คลินิกโรคไทรอยด์
- คลินิกโรคไขมันในเลือดสูง
- คลินิกโรคหอบหืด
- คลินิกโรคถุงลมโป่งพอง
งานเวชปฏิบัติ - คลินิกฝากครรภ์
-
- คลินิกให้คำปรึกษาขณะตั้งครรภ์
- งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
งานสุขภาพจิต - คลินิกเป็นมิตรกับวัยรุ่น
- ให้คำปรึกษาทั่วไป
-
- ผู้ป่วยตรวจตามนัด
  - คลินิกรุ่งอรุณ (ARV)
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
สัปดาห์ที่ 4ของเดือน
   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พฤหัสบดี
ผู้ป่วยนอก - คลินิกโรคเบาหวาน
- คลินิกชลอไต
-
- คลินิกโรคเบาหวาน
- คลินิกชลอไต
งานเวชปฏิบัติ - คลินิกโรคเรื้อรัง
สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน โรคเบาหวาน
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน โรคความดันโลหิตสูง
-
- งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
งานสุขภาพจิต - ให้คำปรึกษาทั่วไป
-
- ติดตามผู้ป่วยสารเสพติดในชุมชน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศุกร์
ผู้ป่วยนอก - คลินิกโรคเบาหวาน
-
- คลินิกโรคเบาหวาน
งานเวชปฏิบัติ - คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ สัปดาห์ที่ 4
- งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
-
- งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
งานสุขภาพจิต - คลินิกบำบัดสุรา
- ให้คำปรึกษาทั่วไป
-
- ติดตามผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงพยาบาลหยุดวันนักขัตฤกษ์ (เปิดบริการฉุกเฉิน และห้องคลอด ตลอด 24ชม.)

แจ้งเลื่อนนัดผ่าน Inbox เพจ โรงพยาบาล คลิกที่นี่

สอบถาม โทร.056-689331 ต่อ 135

วันที่ แก้ไข 8 มิถุนายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง หมู่ 2 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
E-mail : pphohospital@gmail.com โทร 056-689-018 โทรสาร 056-689-018
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : รุ่งโรจน์ ปู่สีแสงอ่อน