หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
ชี้แจ้ง การแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ

ช่องทางการร้องเรียน 
  1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โดยยื่นเอกสาร/จดหมาย          
  2. ร้องเรียนผ่านตู้ หรือกล่องรับความคิดเห็น ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
  3. ร้องเรียนผ่านทาง อีเมล์ pphohospital@gmail.com
  4. ร้องเรียนผ่าน แบบฟอร์มออนไลน์ >>>โดยคลิกที่นี่ <<<<
  5. ร้อเรียนผ่าน แชท ข้อความที่ เว็บเพจ โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง คลิกที่นี้<<<

- ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือ และคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   >> คลิกอ่านประกาศ <<

- ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และหมอบหมายเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบฯล   >> คลิกอ่านประกาศ <<

- ประกาศ คู่มือ หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีการรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่  >> คลิกอ่านประกาศ <<

- ประกาศ คู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  >> คลิกอ่านประกาศ <<

โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง หมู่ 2 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
E-mail : pphohospital@gmail.com โทร 056-689-018 โทรสาร 056-689-018
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : รุ่งโรจน์ ปู่สีแสงอ่อน