หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-สกุล ดำรงตำแหน่ง
7
แพทย์หญิงสุวรรณา ต่อมยิ้ม
17 พ.ค. 2542 - ปัจจุบัน
6
นายแพทย์พีระชาติ เกิดโปร่ง
1 มิ.ย.2541 - 16 พ.ค. 2542
5
นายแพทย์สราวุธ แสนเสมอ
3 พ.ค. 2538 - 31 พ.ค. 2541
4
นายแพทย์มาโนชย์ บูรณโชคไพศาล
7 ก.พ. 2538 - 2 พ.ค. 2539
3
นายแพทย์อาคเนย์ สุขอยู่
1 ต.ค 2534 - 6 ก.พ. 2538
2
นายแพทย์สุชาติ หาญไชยพิบูลย์บุล
11 ต.ค. 2531 - 30 ก.ย. 2534
1
นายแพทย์พงศ์เทพ เส็งพานิช
2 ส.ค. 2528 - 10 ต.ค. 2531
โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง หมู่ 2 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
E-mail : pphohospital@gmail.com โทร 056-689-018 โทรสาร 056-689-018
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : รุ่งโรจน์ ปู่สีแสงอ่อน