โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

ติดต่อเรา

นาม : โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
ที่อยู่ : 128 ม.2 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
โทรศัพท์ : 056-689018 ,FAX 056-689331
อีเมล์ : pphohospital@gmail.com
Facebook Page : https://www.facebook.com/hosphoprathapchang


Google Map
 
​​​​​​​Latitude (ละติจูด) 16.30916109294673, Longitude (ลองจิจูด) 100.27488790374287
^