โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

ประวัติโรงพยาบาล

  ชื่อองค์กร  (ไทย)        โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
                    (อังกฤษ)    Phoprathapchang Hospital
  ที่อยู่          128 หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร  รหัสไปรษณีย์  66190
  ประเภท     โรงพยาบาลรัฐบาล
  สังกัด        กระทรวงสาธารณสุข
  จำนวนเตียง  30 เตียง
  เริ่มเปิดให้บริการ          เดิมเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2528 
                    ได้ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ในปี พ.ศ. 2538
^