โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)
1. นางสาวอิลมู พัวพันธ์
2. นายฐิติกร ยอดจันทร์
ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มาเข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการ
ในวันที่ 7-8 เมษายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา 8.00 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโทธิ์ประทับช้าง
ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565

คลิกที่นี้เพื่ออ่านประกาศแนบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^