โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักโภชนาการ

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน
ตามประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน 
ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมยายน 2565ถึงวันที่ 22 เมษายน 2565
จึงขอขยายประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นักโภชนาการ เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
*** ขยายเวลารับสมัคร จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ***

>>>คลิกเพื่ออ่านไฟล์แนบ<<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^