โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานพยาบาล)

ประกาศผลการสอบคัดเลือก  
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานพยาบาล)
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
๑. นางสาวกมลวัณร เภาอ่อน

>>>เอกสารประกาศ<<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^