โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักโภชนาการ (กลุ่มงานโภชนศาสตร์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ตำแหน่ง นักโภชนาการ (กลุ่มงานโภชนศาสตร์)
๑. นางสาวโชติรส มีแสง
อ. นายพรเทพ สังข์เมือง

>>>เอกสารประกาศ<<<

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^