โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน 
ตำแหน่งที่รับสมัคร
- ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข     จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้   จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง
ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565
20 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ 

>>เอกสารแนบ<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^