โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตำแหน่งที่จะรับสมัคร
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์       จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ     จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย    จำนวน 1 อัตรา *(ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้าง จำนวน 100 บาทต่อผู้รับบริการ 1 ราย)
>>>เอกสารแนบท้ายประกาศ<<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^