โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ของโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง มีความประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว จำนวน ๑ ตำแหน่ง
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๒,๓๕๐.- บาท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุในรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
>>>เอกสารแนบท้ายประกาศ<<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^