โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)
๑. นางสาวกชพร เทวาเมตตา
ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มาเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการ
ในวันที่ ๒๗) ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๘๓๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

>>>เอกสารแนบท้ายประกาศ<<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^