โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ประกาศรับสมัครงาน
- ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามที่ระบุในรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
>>>เอกสารแนบท้ายประกาศ<<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^