โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน
ตามประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน 
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือไข้จำนวน ๑ อัตรา กลุ่มงานพยาบาล 
และตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น
ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ขอขยายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
เหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือไข้ จำนวน ๑ อัตรา กลุ่มงานพยาบาล 
และตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
***เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ*** 
เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และประสิทธิภาพสูงสุดต่อหน่วยงาน 
จึงประกาศขยายเวลารับสมัคร ตามที่ระบุในรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^