โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเกทจ้างเหมาบริการรายเดือน
>> ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุในรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^