โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน กลุ่มงานทันตกรรม


เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม)
๑. นางสาวปรีชญา มูลเมือง
๒. นางสาวจงรัก บางพล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^