โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

รับสมัคร นักกายภาพบำบัด,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เปิดรับสมัครพนักงาน
ตำแหน่งที่รับสมัคร
- ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุในรายละเอียดเอกสารแนบท้าย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^