โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร
- ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุในรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^