โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน
๑. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๒ อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานบริการ (งานรักษาความปลอดภัย) จำนวน ๑ อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม จำนวน ๑ อัตรา
๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุในรายละเอียดเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ >>> เอกสารแนบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^