โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน

รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน
ตำแหน่งที่จะรับสมัคร
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม  จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   >>> เอกสารแนบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^