โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาล)
๑. นางสาวพัชรี จันทะโย
ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มาเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการ
ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๙๐๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโหธิ์ประทับช้าง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

>>>ไฟล์แนบ<<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^