โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน รายละเอียดดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร
- ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน ๑ อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๒ อัตรา
๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุในรายละเอียดเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้

>>>คลิกที่นี้เพื่ออ่านประกาศ<<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^