โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ประทับข้าง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ตำแหน่ง นักโภชนาการ (กลุ่มงานโภชนศาสตร์)
- ไม่มีผู้สมัครสอบ
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานพยาบาล)
๑. นางสาวพลอยณภัทร รอดอ่วม
๒. นางสาวพัชรา นะรานันท์
ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างตัน มาเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการ
ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งเต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง

อ่านประกาศเพิ่มเติมคลิกที่นี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^