โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อ ประชาสัมพันธ์ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
สื่อ ประชาสัมพันธ์ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

24 ต.ค. 2566 0 129

สื่อ ประชาสัมพันธ์ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รู้จัก โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) คลิกเพื่ออ่านต่อ... ป้องกัน โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) คลิกเพื่ออ่านต่อ... รักษา โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) คลิกเพื่ออ่านต่อ...

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงาน

31 ส.ค. 2566 0 303

บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงาน

ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

27 ก.ค. 2566 0 199

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

บทความ ประจำเดือน กรกฏาคม 2565  จำนวน 5 บทความ
บทความ ประจำเดือน กรกฏาคม 2565  จำนวน 5 บทความ

15 ก.ย. 2565 0 364

เอกสารเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ เพื่อเผยแพรให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ บทความ ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 จำนวน 5 บทความ >>>คลิกเพื่ออ่านบทความ<<<

กรมควบคุมโรค จัดทำสื่อวีดีทัศน์ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
กรมควบคุมโรค จัดทำสื่อวีดีทัศน์ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

01 ส.ค. 2565 0 758

ประชาสัมพันธ์ จาก กรมควบคุมโรค ได้จัดทำสื่อวีดีทัศน์ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2564-2565 ลิงค์ วีดีทัศน์ http://vdoclipdmht.ddc.moph.go.th/ ขอความร่วมมือ ช่วยส่งต่อ ประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ป่วย และผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งตอบแบบประเมินคว

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

01 ก.ค. 2565 0 760

คำสั่งโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ลิงค์เอกสารแนบ : https://drive.google.com/file/d/1jYKlFsCTua434jgZp4yyJQEI5Ri2pWQy/view?usp=sharing

แจ้งการประมวลผลข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามหนังสือฉบับนี้
แจ้งการประมวลผลข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามหนังสือฉบับนี้

02 มิ.ย. 2565 0 585

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอแจ้งการประมวลผลข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามหนังสือ

ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิก..(Infographic คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2565 )
ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิก..(Infographic คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2565 )

09 พ.ค. 2565 0 662

ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิก..(Infographic คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2565 ) >>>เอกสารแนบ<<<

ประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติตามแนวทาง ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติตามแนวทาง ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

08 ธ.ค. 2564 0 252

ประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติตามแนวทาง ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ขอส่งข้อมูลผลการสำรวจอนามัยโพล ครั้งที่ 13 รายจังหวัด
ขอส่งข้อมูลผลการสำรวจอนามัยโพล ครั้งที่ 13 รายจังหวัด

23 ก.ย. 2564 0 643

ประชาสัมพันธ์ 1. สรุปผลอนามัยโพลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพประชาชน 2. แนวทางการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพประชาชนในการป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีรายละเอียดแนบท้าย ตามลิ้งค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1Byd2LTZwp2PjEkrQZ55e5SHMOqlkrT4P

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

22 มิ.ย. 2564 0 528

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

1
^