โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

ข่าวประกาศทั่วไป

ข่าวประกาศทั่วไป
รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 2566 (รอบ 6 เดือน)

15 มี.ค. 2566 0 75

รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 2566 (รอบ 6 เดือน) เอกสารประกอบ >> คลิกเพื่ออ่าน

บันทึกข้อความ เผยแพร่แจ้งเวียน แนวทางการยืมทรัพย์สินราชการไปใช้ปฏิบัติ รพ.โพธิ์ประทับช้าง
บันทึกข้อความ เผยแพร่แจ้งเวียน แนวทางการยืมทรัพย์สินราชการไปใช้ปฏิบัติ รพ.โพธิ์ประทับช้าง

28 ธ.ค. 2565 0 47

บันทึกข้อความ เผยแพร่แจ้งเวียน แนวทางการยืมทรัพย์สินราชการไปใช้ปฏิบัติ รพ.โพธิ์ประทับช้าง

รายงานการจัดสรรงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานการจัดสรรงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566

03 พ.ย. 2565 0 210

เรื่อง ขอรายงานการจัดสรรงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไชต์หน่วยงาน >>> เอกสารแนบท้ายประกาศ <<<

การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

19 ต.ค. 2565 0 189

การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด เพิ่มเติม ที่ลิงค์ http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/1033

ประกาศ เรื่อง การทำลายแฟ้มทะเบียนประวัติผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน
ประกาศ เรื่อง การทำลายแฟ้มทะเบียนประวัติผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน

08 ก.ค. 2565 0 458

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เรื่อง การทำลายแฟ้มทะเบียนประวัติผู้ป่วยนอก เรื่อง การทำลายแฟ้มทะเบียนประวัติผู้ป่วยใน >>>เอกสารแนบประกาศ<<<

ประกาศ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาน 2565
ประกาศ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาน 2565

29 เม.ย. 2565 0 380

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ >

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

10 ก.พ. 2565 0 905

โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วย จังหวัดพิจิตรโดยโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลฯ จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีขายทอดตลาดและทุบทำลาย ในวันที่ ด๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

14 ต.ค. 2564 0 409

ประกาศ โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ >>>>คลิกเพื่ออ่านไฟล์แนบ<<<<

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบ 2564
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบ 2564

03 ก.ย. 2564 0 452

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบ 2564 >>> คลิกเพื่ออ่าน

สรุปแผนค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ แยกตามยุทธศาสตร์ ปีงบ 2564 คปสอ โพธิ์ประทับช้าง
สรุปแผนค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ แยกตามยุทธศาสตร์ ปีงบ 2564 คปสอ โพธิ์ประทับช้าง

12 พ.ย. 2563 0 437

สรุปแผนค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ แยกตามยุทธศาสตร์ ปีงบ 2564 คปสอ โพธิ์ประทับช้าง >>> คลิกเพื่ออ่านประกาศ <<<

1
^