โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

รายงานทางการเงิน

ข่าวประกาศทั่วไป
รายงานการจัดสรรงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานการจัดสรรงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566

03 พ.ย. 2565 0 210

เรื่อง ขอรายงานการจัดสรรงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไชต์หน่วยงาน >>> เอกสารแนบท้ายประกาศ <<<

1
^