โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

รายงานการจัดสรรงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566

เรื่อง ขอรายงานการจัดสรรงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไชต์หน่วยงาน

>>> เอกสารแนบท้ายประกาศ <<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^