โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน
- สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  อ่านเพิ่มเติมคลิก
- สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  อ่านเพิ่มเติมคลิก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^