โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาน 2565

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาน 2565

รายละเอียด ตามเอกสารแนบประกาศ 
>>>เอกสารแนบท้ายประกาศ<<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^