โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายแพทย์กิตติกุล ปิตะวชิรกุล

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

รายละเอียดนายแพทย์

ที่อยู่128 ม.2 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

โทรศัพท์

อีเมล

^