โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลแพทย์หญิงสุวรรณา ต่อมยิ้ม

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

รายละเอียดนายแพทย์เชี่ยวชาญ

ที่อยู่128 ม.2 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

โทรศัพท์081-7854981

อีเมล

^