โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

ป้ายกำกับ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

10 ก.พ. 2565 0 847

โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วย จังหวัดพิจิตรโดยโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลฯ จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีขายทอดตลาดและทุบทำลาย ในวันที่ ด๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓

1
^