หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน 13:36:00 - 01 ต.ค. 2564
2 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 21:24:00 - 25 ส.ค. 2564
3 . ประกาศรับสมัครงาน ขยายเวลารับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานช... 09:44:00 - 17 ส.ค. 2564
4 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 09:03:00 - 05 ส.ค. 2564
5 . ประกาศรับสมัครงาน ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 12:13:00 - 23 ก.ค 2564
6 . ประกาศรับสมัครงาน ผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้าง ชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลื... 11:37:00 - 23 ก.ค 2564
7 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่... 09:08:00 - 19 ก.ค 2564
8 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน... 09:04:00 - 19 ก.ค 2564
9 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา 09:50:00 - 08 ก.ค 2564
10 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 09:48:00 - 08 ก.ค 2564
11 . ประกาศรับสมัครงาน ผลการสอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่ง นักวิชาการสา... 16:19:00 - 29 ต.ค. 2563
12 . ประกาศรับสมัครงาน ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการค... 16:16:00 - 29 ต.ค. 2563
13 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ... 14:50:00 - 26 ต.ค. 2563
14 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการสอบ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน 11:33:00 - 22 ต.ค. 2563
15 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ(เงิน... 09:13:00 - 22 ต.ค. 2563
16 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมา... 13:06:00 - 16 ต.ค. 2563
17 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธาร... 13:21:00 - 09 ต.ค. 2563
18 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน... 09:35:00 - 09 ต.ค. 2563
19 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน 15:16:00 - 30 ก.ย. 2563
20 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) 14:01:00 - 18 ส.ค. 2563
21 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ... 16:03:00 - 10 ส.ค. 2563
22 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวเงินบำรุง 10:51:00 - 20 ก.ค 2563
23 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 16:19:00 - 27 มี.ค. 2563
24 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน 15:24:00 - 11 มี.ค. 2563
25 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือ... 10:56:00 - 20 ก.พ. 2563
26 . ประกาศรับสมัครงาน ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน 11:45:00 - 23 ธ.ค. 2562
27 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนัก... 09:55:00 - 18 ธ.ค. 2562
28 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 15:04:00 - 22 พ.ย. 2562
29 . ประกาศรับสมัครงาน ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน 09:08:00 - 28 ต.ค. 2562
30 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน 10:54:00 - 21 ต.ค. 2562
31 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 14:25:00 - 07 ต.ค. 2562
32 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการรายเดือน) 09:19:00 - 10 มิ.ย. 2562
33 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน 09:17:00 - 04 มิ.ย. 2562
34 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน 09:33:00 - 16 พ.ค. 2562
35 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน 10:24:00 - 07 พ.ค. 2562
36 . ประกาศรับสมัครงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดื... 10:49:00 - 10 ม.ย. 2562
37 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคล เพื่อคัคเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพท... 16:18:00 - 28 ม.ค. 2562
38 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคล เพื่อคัคเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ 11:47:00 - 02 ม.ค. 2562
39 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคล เพื่อคัคเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ 15:31:00 - 12 ธ.ค. 2561
40 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน 08:40:00 - 08 มิ.ย. 2561
41 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10:20:00 - 09 พ.ค. 2561
โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง หมู่ 2 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
E-mail : pphohospital@gmail.com โทร 056-689-018 โทรสาร 056-689-018
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : รุ่งโรจน์ ปู่สีแสงอ่อน